Vernieuwingskracht

Den Haag staat voor de uitdaging om haar economie te digitaliseren en te diversifiëren.  In het knooppunt CID zijn de ingrediënten die hiervoor nodig zijn grotendeels aanwezig of nabij. ICT en data, finance, energie, grootstedelijke voorzieningenen  overheid bieden nieuwe kansen en markten voor een betere, veiligere en rechtvaardigere wereld.  De ondernemers, kunstenaars, wetenschappers, ambtenaren,  onderzoekers en stadmakers kunnen we hier in staat stellen deze nieuwe combinaties ontdekken en op te schalen. De opgave is de juiste condities te ontwikkelen waarbinnen dit mogelijk wordt.

Ambitie
In 2040 werkt in het CID een krachtig, vernieuwend en internationaal netwerk van bedrijven, ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekers, kunstenaars en overheden op zichtbare wijze aan oplossingen voor en agendering van vraagstukken rondom een betere, veiligere en rechtvaardigere wereld in de 21ste eeuw.

Hoe willen we dat bereiken

  1. Door bij de ambitie passende initiatieven, organisaties, bedrijven of kennisinstellingen te concentreren in het CID, boven andere plekken in de stad.
  2. Door onderzoekers, overheden en bedrijven in staat te stellen het CID te gebruiken als livinglab voor het testen, onderzoeken en experimenteren met oplossingen rondom maatschappelijke vraagstukken en stedelijke ontwikkeling.
  3. Door ons in het bijzonder te richten op voorzieningen voor jong en toekomst georiënteerd talent en hen als referentiekader te nemen.
  4. Door zorg te dragen voor (digitale) infrastructuur die nodig is om vernieuwende oplossingen te ontwikkelen of te toetsen.

Wij denken bijvoorbeeld aan:

  • We stellen een katalysatiefonds in voor een jaarlijkse innovatie-challenge. Jaarlijks 5 projecten van stakeholders die op vernieuwende wijze het CID realiseren.
  • Het securitycluster rondom Laan van NOI ontwikkelen we door in combinatie met ICT en Finance.
  • We zetten in op de ontwikkeling van een fysieke plek voor e-cultuur (digitale kunst), dialoog en een kruisbestuiving tussen technologie, innovatie, utopisten en kritische denkers.