Prikkelende plekken

Op lokaal niveau organiseren we ons langs gemeenschappelijke, aantrekkelijke en authentieke plekken waar we anderen kunnen ontmoeten. Op zoek naar nieuwe inzichten en kansen om onze ambities of doelen te verwezenlijken. Nu al vervagen grenzen tussen organisaties, tussen publiek en privaat, tussen wonen en werken, tussen groen, water en stenen. De opgave is om in een sterk verstedelijkt gebied in deze behoeftes te kunnen voorzien en een netwerk van aantrekkelijke ontmoetingsplekken te laten ontstaan.

Ambitie
In 2040 bestaat het CID uit een netwerk van collectieve plekken waarvan de inrichting en programmering prikkelen tot verblijf, interactie en vernieuwing.

Hoe willen we dat bereiken

  1. Door de drie stations zo met elkaar te verbinden dat een samenhangend knooppunt ontstaat waarbij lopen, fietsen en OV het uitgangspunt zijn.
  2. Door bij publieke en private ontwikkelingen collectieve ruimte en plekken als uitgangspunt te nemen. Zeker in de plinten van gebouwen en op straatniveau.
  3. Door de directe gebruikers van de plek aan het stuur te zetten van  activiteiten, programmering en ontwikkeling.
  4. Door op collectieve plekken niet alleen te zorgen voor goede voorzieningen, maar ook voor prikkelende inrichting via straatmeubilair of bijvoorbeeld (digitale) kunst.

Wij denken bijvoorbeeld aan:

  • We pakken de infrastructurele barrières aan: de herontwikkeling van de schenkverbinding en het Prins Bernardviaduct, de OV-ontsluiting van de Binckhorst en de overkluizing van de Utrechtse baan.
  • We starten een doorlopend placemaking-programma  voor de belangrijkste plekken in het gebied.
  • We nodigen stakeholders uit om voor deelgebieden ontwikkelingsplatforms te starten