Natuurlijk Haags

Het CID grenst aan het Haagse Bos en haar achterland. Het heeft de natuur als tuin. Het hoog stedelijke CID met veel infrastructuur is extra gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering.  Een natuurlijke omgeving is cruciaal voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het gebied. Maar diezelfde natuur kunnen we ook instrumenteel inzetten tegen hittestress, voor wateropvang of voor het opwekken van energie. De opgave is om de verdichtingsopgave te vervlechten met de kracht van een natuurrijk en klimaatbestendige omgeving.

Ambitie
In 2040 is het CID een voorbeeld voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de aanwezige natuurlijke elementen voor de attractiviteit en leefbaarheid van het gebied.

Hoe willen we dat bereiken

  1. Door de groene en blauwe structuren vanuit o.a. het Haagse Bos en de Vliet op aantrekkelijke klimaatadaptieve wijze te verbinden tot in de haarvaten van de openbare ruimte en gebouwde omgeving .
  2. Door klimaatadaptieve oplossingen altijd zichtbaar en functioneel in te zetten voor aantrekkelijke plekken,
  3. Door biodiversiteit de ruimte te geven. De dierenwereld heeft intrinsieke waarde, maar maakt een gebied ook interessant en aantrekkelijk.
  4. Door in het bijzonder in het CID gebruik te maken van de aanwezige grondwarmte en zichtbaar te experimenteren met andere duurzame vormen van energieopwekking in hoog stedelijk gebied.