Klankbord

We maken een agenda voor het economisch hart van Den Haag. Daarbij betrekken we uiteenlopende mensen en organisaties om mee te denken. Om een goede start te maken hebben we onze eerste gedachten getoetst bij een aantal (lokale) experts. We zijn dankbaar dat ze ons klankbord willen zijn.

Jaap Bierman

Mobiliteit

Jaap Bierman

Algmeen directeur, HTM

“Het Central Innovation District ligt midden in onze mooie stad en biedt veel potentie! HTM werkt graag mee aan de ontwikkeling van dit belangrijke gebied, zodat de vele duizenden mensen die hier zullen wonen en werken voorzien zijn van duurzaam, hoogwaardig openbaar vervoer.”

Peter Boelhouwer

Wonen

Peter Boelhouwer

Hoogleraar Housing systems, TU Delft

“Het CID biedt unieke kansen voor Den Haag om het woningaanbod toekomstbestendig te maken. De verbinding van geïsoleerde woongebieden tot een aantrekkelijk woonmilieu. Een inclusief woongebied dat een afspiegeling is van Haagse bevolking. Koploper worden in het verduurzamen van de woningvoorraad. Kortom: een spannend en veelzijdig verblijfsmilieu.”

Onderwijs

Marc Bosma

TU Delft @The Hague Campus

“Met de realisatie van het CID plaatst Den Haag zich in het hart van een hoogwaardig kennisnetwerk dat in staat moet worden geacht innovatieve oplossingen voor de grootstedelijke uitdagingen van de toekomst te ontwikkelen.”

Annemarie van Doorn

Energietransitie

Annemarie van Doorn

Directeur, Dutch Green Building Council

“CID heeft grote ambities ten aanzien van duurzaamheid en ik hoop dat het een broedplaats wordt voor talent en kennis. De initiatieven die daaruit voortkomen dragen bij aan het verduurzamen van de gemeente Den Haag.”

Eric Lemstra

Sociaal beleid

Eric Lemstra

Voorzitter Raad van Bestuur, stichting Xtra

Sjoerd Louwaars

Planologie

Sjoerd Louwaars

Director of Innovation, PLNT, Leiden Centre for Innovation and Entrepreneurship

“Innovatie is net als geluk, het is niet maakbaar. Door de goede dingen te doen, kun je de kans op geluk vergroten. Het CID biedt randvoorwaarden voor innovatie, zoals het stimuleren van toevallige ontmoetingen, het bouwen aan onverwachte allianties en het snel valideren van aannames. Zo vergroot het CID de kans op innovatie.”

Umar Mirza

Resilience

Umar Mirza

Founding Partner MDI Consultants

“Wat Den Haag zo’n mooie stad maakt voor innovatie, is de kruisbestuiving tussen inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, corporates, NGO’s en overheid. Ik heb er vertrouwen in dat het CID daar zeker aan gaat bijdragen”

Jay Navarro

Circulair

Jay Navarro

Member of the EU Urban Agenda Partnership on Circular Economy

“Den Haag staat voor de opgave haar centrum te verdichten en tegelijkertijd aantrekkelijker te maken om te wonen, te werken en te vertoeven. Een intensievere stad, maar ook een interessantere stad. Daar horen een goede milieukwaliteit en een slimmer watersysteem bij. Het CID biedt hiervoor grote kansen.”

Manon Osseweijer

Onderwijs

Manon Osseweijer

Hoofd Onderzoek en Onderwijs, Universiteit Leiden

Otto Raspe

Economie

Otto Raspe

Senior onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving

“De motor van de Haagse economie loopt minder soepel dan die van andere Nederlandse en Europese grootstedelijke regio’s. Dit blijkt uit een recente studie van PBL. Een integraal strategisch plan is nodig. Ook ondernemerschaps-, innovatie-, kennis-, cluster- en arbeidsmarktbeleid horen daarbij. Het CID biedt een uitgelezen kans als centrale pijler in deze strategie.”

Cultuur

Arno van Roosmalen

Director, Stroom Den Haag

Steven Slabbers

Klimaat adaptatie

Steven Slabbers

Directeur Bosch&Slabbers landschaparchitecten

“Den Haag staat voor de opgave haar centrum te verdichten en tegelijkertijd aantrekkelijker te maken om te wonen, te werken en te vertoeven. Een intensievere stad, maar ook een interessantere stad. Daar horen een goede milieukwaliteit en een slimmer watersysteem bij. Het CID biedt hiervoor grote kansen.”

Vincent Smit

Onderwijs

Vincent Smit

Lector grootstedelijke ontwikkeling, De Haagse Hoge School

“Echte innovatie is het verbinden van investeringen met maatschappelijke vraagstukken. Het CID is niet een gebied tussen drie stations, maar een voertuig om maatschappelijke Haagse opgave aan te pakken. Met het CID bouwt Den Haag aan een inclusieve, duurzame en circulaire stad. Gastvrij en met internationale allure.”

Berry Vetjens

Smart City

Berry Vetjens

Director Market TNO ICT

“Het CID biedt Den Haag een uitgelezen kans om een innovatieve slimme netwerk- en data infrastructuur te realiseren, die tevens veilig, toekomstvast en laagdrempelig is. We hebben het nodig voor slimme duurzame gebouwen, veilig automatisch vervoer en slimme energie-oplossingen!”

Heino Walbroek

Publieke ruimte

Heino Walbroek

Ondernemer op Scheveningen

“De toenemende urbanisering biedt de groene en internationale stad Den Haag kansen en uitdagingen. Haar unieke karakter aan zee is daarin fysiek wellicht de grootste beperking. Het CID biedt oplossingen voor een samen-leving van stad & strand, zwart & wit en burger & bedrijf. Om samen een veilige, duurzame en leefbare plek aan het water te creëren.”