Natuurlijk Haags

Het CID is uniek gelegen tegen het Haagse bos en haar natuur­ rijke achterland. Een belangrijke entree naar de kust en het duingebied. Aan de andere kant wordt het gevoed door de Trekvliet en Singelgracht die zijn verbonden met het Delflandse boezemwater. In het bijzonder in verdichte gebieden met aanwezigheid van hoogbouw verdient veerkracht in klimaatadaptatie en energievoorziening extra aandacht. Een omgeving met een natuurlijk, gezond en prettig karakter is vooral ook een belangrijke vestigingsfactor. Doel is om de natuurlijke elementen in het CID te vervlechten zodat een attractieve en veerkrachtige omgeving ontstaat.

Strategische doelen:

    1. Meer inzet van groen en water voor klimaatadaptatie en attractiviteit
    2. Toename van binnenstedelijke biodiversiteit van dieren en planten
    3. Meer experiment in hoogstedelijke natuurlijke energieopwekking