Geen plek onbenut

Het CID zal de komende jaren een ongekende dichtheid krijgen en is bovendien dé toegangspoort voor Den Haag én een belangrijk knooppunt. De ruimte is dan ook schaars en dus duur. Samen met (private) partners dient te worden ingezet op gedeeld, tijdelijk en flexibel gebruik. Zo blijft de attractiviteit en leefbaarheid behouden. Waarmee de kansen op interactie tussen mensen en organisaties blijft bestaan of zelfs wordt versterkt en er genoeg ruimte blijft voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en verdienmodellen.

Strategische doelen:

  1. Meer inzet van deelconcepten in gebruik van private en publieke
   ruimte en voorzieningen
  2. Meer ruimte voor gecombineerde en tijdelijke (sociale) voor­zieningen en tijdelijk gebruik van private en publieke plekken
  3. Meer flexibele en gevarieerde vastgoedconcepten en flexibel
   gebruik van openbare ruimte