Internationaal knooppunt

De wereld organiseert zich rondom snel bereikbare en compacte knooppunten van kennis, talent en investeringsvermogen. Mensen, kennis en geld verplaatsen zich niet tussen landen of steden, maar tussen knooppunten in steden. Het is een combinatie van die knooppunten en de onderlinge verbinding daartussen die zorgen voor toegang tot talent, kennis en markten. Ze zorgen voor een competitief voordeel. De opgave is het CID als een volwaardig knooppunt te ontwikkelen op verschillende schaalniveaus zodat “korte lijntjes” ontstaan tussen relevante plekken.

Ambitie
In 2040 functioneert het CID binnen regionale en mondiale allianties als een internationaal erkend knooppunt voor maatschappelijke vraagstukken rondom een betere, rechtvaardigere en veiligere wereld.

Hoe willen we dat bereiken

  1. Door in het CID-gebied het profiel te laden met relevante programmering van internationaal niveau (congressen, events organisaties, showcases).
  2. Door het strategisch en bewust sluiten van regionale en internationale (kennis)economische allianties en uitwisselingen met andere knooppunten. Zodat complementaire netwerken ontstaan die toegang bieden tot nieuwe kennis, markten en talent.
  3. Door verplaatsingen tussen het CID en de relevante knooppunten in binnen en buitenland te versnellen en aantrekkelijker te maken.

Wij denken bijvoorbeeld aan:

  • We zetten structurele internationale uitwisselingsprogramma’s op met relevante steden in de wereld
  • We realiseren snellere en hogere frequenties naar Rotterdam- The Hague Airport en Schiphol
  • We ontwikkelen een gebiedsbranding rondom ICT en digitale veiligheid en recht en laden dat met internationale meet-ups