Impuls aan innovatie in het Central Innovation District

Nieuws – 12 december 2018

Tijdens de CID-Conferentie Kansen voor Nieuw Den Haag op donderdag 29 november 2018 kondigde wethouder Saskia Bruines van Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal de CID Innovatie Challenge aan. Met deze uitdaging doet de gemeente Den Haag een oproep aan de stad om de komende jaren nieuwe, innovatieve projecten te ontwikkelen. Op deze manier wordt een extra impuls aan de ontwikkeling van het CID gegeven.

Om een inspirerend, uitdagend en innovatief klimaat te scheppen is een goede samenwerking tussen bedrijven, startups, kennisinstellingen, overheden en bewoners cruciaal. Want mensen maken de stad. Het afgelopen jaar heeft de betrokkenheid bij het CID vanuit de stad een enorme vlucht genomen. Dat is geweldig, want het CID wordt niet in het stadhuis gemaakt. Wij kunnen hier wel de voorwaarden voor scheppen, aldus wethouder Bruines.

CID Innovatie Challenge
Deze voorwaarden komen terug in de CID Agenda die in het voorjaar van 2019 wordt opgeleverd. Deze agenda is een belangrijk vertrekpunt en geeft richting voor de verdere invulling van het gebied. Daarnaast daagt het alle betrokkenen uit om dit in de praktijk te brengen. De CID Innovatie Challenge is een van de initiatieven waarmee concreet invulling wordt gegeven aan de realisatie van deze agenda. De gemeente Den Haag vraagt hierin de stad om de komende drie jaar jaarlijks drie innovatieve projecten te ontwikkelen met als doel de ontwikkeling van CID te stimuleren.