Het CID-gebied

Het CID in Den Haag vormt het economisch hart van de stad en ligt tussen en rondom de drie intercity stations Centraal Station, Holland Spoor en Laan van NOI. Ongeveer een derde van de werkgelegenheid bevindt zich in dit gebied. In het CID is een belangrijk deel van de (rijks)overheid, kennisinstellingen, zakelijke dienstverleners en ICT-bedrijven geconcentreerd. Het CID-gebied kent geen eenduidige begrenzing en maakt onderdeel uit van een groter ecosysteem in de stad en regio.

Het gebied bestaat uit grofweg zes verschillende economische deelgebieden:

A

Zone Spui - Grotiusplaats

Campusboulevard | Gekenmerkt door wetenschap, cultuur en governance
B

Zone Beatrixkwartier en Utrechtsebaan

Businesskwartier | Gekenmerkt door grote kantoren en bedrijven
C

Zone Laan van NOI

Stadsentree en nationale ICT en Security campus
D

Rivieren- & Stationsbuurt

Oude gemengde stadswijk | Gekenmerkt door grote percentage woningbouw, culturele diversiteit en studenten
E

Zone Laakhaven – Kop Binckhorst

De Haagse Campus | Gekenmerkt door hogescholen, stadsparken en studenten
F

Zone Binckhorst Zuid

Ambachtelijk woon-werk gebied | Gekenmerkt door rauw startup gebied, diversiteit en dynamisch experimenteerruimte

De deelgebieden zijn, net als het CID zelf, ook niet altijd duidelijk begrensd en vloeien ze soms organisch in elkaar over terwijl ze andere keren scherp worden afgekapt door infrastructurele barrières. Om tot één coherent geheel te komen is het belangrijk om de deelgebieden goed met elkaar te verbinden. Dat betekent dat er oplossingen moeten komen voor de (grote) infrastructurele barrières die scheidslijnen en vervelende obstakels binnen het gebied vormen. Al deze verschillende soorten kantoren, instellingen en organisaties en infrastructurele knooppunten maken het CID een gebied van komen en gaan van veel verschillende mensen. Net zo divers als haar functies en verblijvers zijn de inwoners van het CID. Zij kleuren de verschillende en uiteenlopende deelgebieden.