Haagse ladder

Bij de ontwikkeling van hoog stedelijke economische centra bestaat het risico dat vooral het vermogende deel van de samenleving en economie kan profiteren. De verbinding met omliggende wijken, inwoners en de stad dreigt dan verloren te gaan. Bovendien is juist de diversiteit van functies, mensen en organisaties een belangrijk ingrediënt voor vernieuwing. De opgave is ervoor te zorgen dat het CID kansen biedt voor alle Hagenaars. Zodat het CID mogelijkheden ademt.

Ambities
In 2040 is het CID een knooppunt van mogelijkheden voor iedereen die wil ondernemen, ontwikkelen of groeien. De koopman en de ondernemer, de student en de onderzoeker, de hoog en de praktisch opgeleide, de kunstenaar en de omscholer.

Hoe willen we dat bereiken

  1. Door voor kleine, startende ondernemers, kunstenaars en ambulante handel de ruimte te organiseren om te kunnen profiteren van de groei.
  2. Door het gebied te ontwikkelen als Education Hub. Waar iedereen terecht kan, overdag en in de avond, voor zijn of haar ontwikkeling.
  3. Door OV- en fietsreistijden vanuit minder welvarende woongebieden te verkleinen.
  4. Door gemengde woonpopulatie te koesteren en nieuwe en bestaande bewoners met elkaar te verbinden door participatie, kunst en cultuur.

Wij denken bijvoorbeeld aan:

  • We houden vast aan  een percentage van betaalbare bedrijfshuisvesting of ateliers in het aanbod.
  • We nodigen kunstenaars uit de stedelijke transities en de mogelijke betekenis ervan uit te drukken. We organiseren vrij toegankelijke educatieve avondprogrammering