Groenblauwe ambities van het CID

Nieuws – 11 februari 2019

50 deskundigen op het gebied klimaatadaptief natuurinclusief bouwen ontwikkelen en beheren kwamen vandaag bijeen in Binck Rooftop om de groenblauwe ambities van het CID te promoten en te ondersteunen met adviezen. Men heeft er zin in om deze ambities verder te brengen. Groen en blauw van grote structuren tot in de haarvaten van gebouwen. Inspirerende voorbeelden van het Haagse beleid, de winnende tender van ontwikkelaar van der Vorm en Metropolder als bouwer van groenblauwe daken. Mooie samenwerking van publieke en private partijen. CID is pilotlocatie voor klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland
Meer info: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/klimaat/klimaatadaptief/