Geen plek onbenut

Het CID is een plek van ruimtelijke schaarste en continue verandering. Grote stromen mensen verplaatsen zich dagelijks naar, binnen en uit het gebied. Nieuwe bewoners komen en gaan sneller dan elders en conjuncturele veranderingen zorgen voor een grillige woning- en kantorenmarkt. De ruimte wordt bovendien schaarser terwijl het gebruik intensiveert. De opgave is om ruimte, voorzieningen en functies met elkaar te delen en mee te kunnen bewegen in veranderende behoeften van bewoners, bezoekers en markten.

Ambitie
In 2040 is in het CID het delen van voorzieningen, mobiliteit en ruimte de norm. Het gebied is in staat mee te bewegen met veranderende behoeften in vastgoed, bezoekers en bewoners.

Hoe willen we dat bereiken

  1. Bij nieuwe ruimtelijke en vastgoedontwikkelingen wordt in de ontwerpfase geanticipeerd op de veranderlijkheid van behoeften, zodat functies in de loop der tijd kunnen wisselen.
  2. Door nieuwe maatschappelijke functies en voorzieningen slim en efficiënt te combineren.
  3. Door initiatieven voor deelconcepten en tijdelijkheid actief te bevorderen en belemmeringen daarvoor weg te nemen.
  4. Door met slimme technologie flexibel gebruik van de openbare ruimte mogelijk te maken.