CID Conferentie
Kansen voor Nieuw Den Haag
29 november 2018 • WTC Den Haag

CID Conferentie

Op 29 november 2018 organiseerden wij de CID Conferentie. De conferentie maakt onderdeel uit van een breder traject waarin we werken aan de verdere ontwikkeling van het Central Innovation District tot internationaal competitief economisch hart van Den Haag. Tijdens de conferentie werden de contouren van de integrale CID-Agenda voor de komende jaren gedeeld en met elkaar verder uitgewerkt. Samen met vertegenwoordigers van bedrijven, lokale en landelijke overheden, kennisinstellingen, startups en bewonersorganisaties. Dit deden we op uiteenlopende manieren: met inspirerende sprekers, verrassende deelsessies en excursies.

Tijdens de lunch en de borrel waren er presentaties en workshops van Precious Plastic en Liries Conceptstore die laten zien wat je met plastic kan doen, maakt kunstenaar Erwin Verkade live een kunstwerk met iconische gebouwen uit het CID en werd het interactieve CID-spel: ‘CIDcity‘ gepresenteerd. Ontwikkeld door Dutch VR.

Voorlopig programma

09.00 uur Ontvangst en registratie deelnemers
10.00 uur Verrassende culturele opening en vervolgens welkomstwoord door dagvoorzitter Donatello Piras
10.15 uur Interview met wethouders Saskia Bruines en Boudewijn Revis over de contouren van de CID agenda
10.45 uur Dr. Otto Raspe is senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Met het rapport ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei’ pleit hij voor de versterking van de regionale economische structuur door ontkokering van en afstemming tussen regionaal en nationaal beleid. In het PBL-rapport onderzochten Raspe en zijn collega’s drie vragen: Waarom groeien steden? Welke factoren zijn robuust verbonden aan groei? Wat zijn de mechanismen achter groei en wat kan beleid doen?
11.15 uur Joeri van den Steenhoven, oprichter Kennisland en voorzitter MARS Toronto, laat zien hoe en waarom innovatie zich verplaatst van afgezonderde labs naar de bruisende binnensteden. En hoe we over de gehele wereld zien hoe steden op deze trend antwoorden door het oprichten van zgn. innovation districts en innovation hubs. En hoe creëer je een succesvol innovation district?
12.00 uur Netwerklunch met presentaties en tentoonstelling

Precious Plastic laat zien wat je kan doen met opgehaald plastic

Speel CIDcity: het argumented-reality spel gemaakt door Dutch VR

Erwin Verkade maakt live een kunstwerk met iconische gebouwen uit het CID

Liries Conceptstore recyclet oude CID-banieren

Tentoonstelling ‘CIDlab: food for thought’ Afgelopen zomer is het CID Lab gestart. Een onderzoeksprogramma waar we verschillende thema’s behandelen die de stedelijke ontwikkeling van het Central Innovation District beïnvloeden. Het eerste thema is Food; wat eten we, waar halen we het vandaan en wat vinden we van future food?

13.00 uur Deelsessies ronde I
14.30 uur Pauze/wissel
15.00 uur Deelsessies ronde II
16.30 uur Afsluitende netwerkborrel
Aanmelden