Overzicht CID Cafés

Het programmateam Central Innovation District (CID) organiseert sinds april 2018 maandelijks een ‘CID-Café’. Hierin zijn experts en betrokkenen te gast aan tafel om op informele wijze de stand van zaken van het CID en een gerelateerd thema uit te diepen. Op interactieve wijze praten zij, samen met het publiek, over actuele onderwerpen die relevant zijn voor het verder realiseren van het CID als internationaal competitief economisch hart in Den Haag.

CID-Café: Experimenteren met living labs

Maart 2019

Sprekers
Jasper Deuten is coördinator bij Rathenau Instituut in Den Haag op het thema innovatie.

Ramon Luijten is designer van het Haagse E-health Living Lab cluster en een partner in een livinglab-coalitie om in samenspraak met 1.000 inwoners E-health producten te gaan uitrollen en door te ontwikkelen.

Gerrit Jan van ‘t Veen is oprichter van de start-up accelerator World Startup Factory en het innovatiecollectief Wunderpeople. Met een kantoor bij The Hague Tech midden in het Central Innovation District, werkt Gerrit Jan momenteel aan de oprichting van een CID lab.

Pauline van der Vorm is projectmanager living labs bij 4TU. Samen met The Green Village verkent zij mogelijkheden om door middel van living labs innovatie te versnellen.

Samenvatting
Jasper Deuten trapte het achtste CID-Café af met een presentatie over de vraag wat een living lab is en welke vormen we kunnen onderscheiden. Grofweg maakt het Instituut onderscheid tussen 4 basistypen, verder legde Deuten uit dat het om samenwerkingsverbanden gaat die in een ‘levensechte’ setting experimenteren en co-creëren. Ook ging hij dieper in op het vraagstuk of en hoe deze living labs op te schalen zijn. Dit alles gebaseerd op onderzoek van het Rathenau Instituut: ‘Living labs in Nederland – Van open testfaciliteit tot levend laboratorium’.
Vervolgens schoven alle vier onze gasten aan om een aantal uiteenlopende onderwerpen en vragen te behandelen. Met deze experts aan tafel werd duidelijk dat living labs geen hype zijn maar voortkomen uit een gezonde behoefte vanuit de samenleving. Het biedt mogelijkheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en snelle veranderingen in de maatschappij. Gepleit werd dat living labs dan ook hun bestaansrecht ontlenen aan het nut dat ze dienen. Een gerelateerd pijnpunt werd ook op tafel gelegd, living labs zijn op het moment vaak nog te afhankelijk van subsidies. Dit is ook belangrijk voor de opstart fase maar de samenwerkingsverbanden moeten wel bedruipende initiatieven worden en ook een economisch bestaansrecht verwerven. Met de verschillende sprekers aan tafel werd ook duidelijk dat living labs niet voor één gat te vangen zijn en niet iedereen het altijd ook maar met elkaar eens is. Zo is er bijvoorbeeld voldoende ruimte voor discussie over hoe groot living labs zouden moeten zijn en kunnen worden en of het tijdelijke initiatieven zijn of niet. Interessante onderwerpen die tijdens de borrel achteraf nog door verschillende groepjes verder werden besproken.

CID-Café: Nieuw Den Haag, nieuw internet

Januari 2019

Sprekers
Stephanie Wehner is Antoni van Leeuwenhoek professor in ‘quantum information’ en de ‘Roadmap Leader of Quantum internet and Networked Computing’. Bij QuTech werkt ze aan kwantum internet, waar een van haar doelen is om de uitdaging van een grootschalige kwantum netwerk te overkomen.
Fred Herrebout is Senior Strategy Manager bij T-Mobile en zit in het algemeen bestuur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Vanuit T-Mobile werkt Herrebout aan de ontwikkeling van een Internet of Things netwerk.
Marijn Fraanje is Chief Information Officer (CIO) bij de gemeente Den Haag en opdrachtgever voor het Smart The Hague innovatieprogramma van de gemeente Den Haag.
Alex van Eesteren Director business development van Startpage.com, een Nederlandse privacy zoekmachine met 2,4 miljard zoekopdrachten per jaar.

Samenvatting
In het eerste CID-Café van 2019 kregen we een mini-college van Stephanie Wehner over de ontwikkeling van het kwantum internet. Een bijna futuristisch verhaal en ontzettend spannende ontwikkeling. Vanuit QuTech wordt hard gewerkt om een mondiale primeur te realiseren door een eerste verbinding te liggen tussen Delft en het CID.

Iedereen was het erover eens dat hoogwaardige digitale connectiviteit een vereiste is om een volgende stap te zetten richting een nog meer verbonden, betere en meer leefbare wereld. Met de digitale ontwikkelingen en innovaties die ons staan te wachten kan Den Haag en het CID aantrekkelijker worden om te wonen, werken en te verblijven. Om al deze digitale ontwikkelingen en innovaties die op ons af komen te faciliteren moet het internet wel naar een volgende fase. Het 5G netwerk is de upgrade die het mogelijk maakt een volgende stap te zetten om de beloften te realiseren.
Spannend en veelbelovend! Maar ook is duidelijk geworden de realisatie vraagt om grote investeringen en commitment en dat er nog de nodige morele en juridische discussies te voeren zijn over hoe om te gaan met al die data. Juist in Den Haag en het CID kan worden nagedacht over hoe we in de toekomst ervoor zorgen iedereen profiteert van wat komen gaat en dat privacy niet alleen iets van de rijken wordt.

CID-Café: Hoogstedelijk wonen

November 2018
Sprekers
Brechtje Spreeuwers (Stedenbouwkundige en Sinoloog bij MLA+ Architect)
Johan Snel (Stedenbouwkundige bij AM)
Jorick Beijer (Oprichter van Class of 2020)
Vincent Smit (Lector grootstedelijke vraagstukken bij Haagsche Hogeschool)

Een inspirerend CID-Café waarbij aantal wijze lessen zijn meegegeven over hoe om te gaan met de geplande hoogbouw in het CID. Zo moeten we onze Hollandse angst voor woontorens los laten en een inclusief verhaal gaan maken en vertellen waarom hoogbouw de stad Den Haag en het CID in het bijzonder verder gaan helpen. Belangrijk element daarbij is hoe we omgaan met de ruimte op de straatniveau en 1 hoog.”

CID-Café special: New Localism

Oktober 2018
Sprekers
Bruce Katz (Brookings Institute, Director of the Nowak Metro Finance Lab at Drexel University and the Co-Founder of New Localism Advisors)
Els Leclercq (research fellow bij de TU Delft en AMS Institute)
Joop den Boer (mede-oprichter van Pop-Up City)
Rob van den Bos (projectleider bij Citylab010)

Samenvatting
Bruce Katz, hoofd van housing en urban transition onder Obama, kwam vertellen over zijn theorie van The New Localism. De toenemende macht van steden en rol die deze spelen in het oplossen van de mondiale vraagstukken als economische race to the bottom, klimaatverandering en sociale inclusie. Daarbij kwamen ook concrete handreikingen en voorstellen over welke rol brede horizontale netwerken in de stad kunnen spelen bij het oplossen van deze grotere vraagstukken en hoe deze te mobiliseren.

Tafelgasten Joop den Boer, Rob van den Bos en Els Leclercq deelden vervolgens hun ervaringen over hoe ze coalities van partijen in beweging krijgen en wat zij al in Nederland doen om horizontale netwerken te realiseren.
Bruce Katz gaf na afloop nog een kort interview over de kansen en ontwikkelingen die hij ziet voor het CID.

CID-Café: Kunst en Cultuur

September 2018
Sprekers
Arno van Roosmalen (directeur STROOM)

Samenvatting
Directeur van de kunstbeweging STROOM gaf een inspirerend minicollege waarbij hij concrete voorbeelden gaf van hoe kunst bij kan dragen aan stedelijke inrichting, hoe kunst kritisch bewustzijn kan stimuleren en hoe kunst de bewoners tools kan geven om de omgeving naar hun hand te zetten.

Aansluitend zijn we rondgeleid over de gloednieuwe tentoonstelling van Lawrence Lek: Nøtel, hotel van de toekomst. Een multimedia-installatie waarin de tentoonstellingsruimte is getransformeerd tot de marketing suite van de Nøtel Corporation; een fictieve hotelketen die een volledig geautomatiseerde en luxe manier van leven promoot.

CID-Café special: Nieuwe gezamenlijkheid in de stad

Juni 2018
Sprekers
Ethan Kent (Senior Vice-President bij Project Public Spaces)
Christian Iaone (hoogleraar publiekrecht aan de LUISS Universiteit in Rome en jurist)
Borre Rosema (kwartiermaker CID)
Bert Bouwmeester (Burgemeester van Coevorden)

Samenvatting

Speciaal uit Italië overgekomen hoogleraar Christian Iaone gaf een (mini-)college over het principe van de commons. Later ging hij in gesprek met Amerikaanse Placemaking goeroe Ethan Kent en twee Nederlandse praktijk deskundigen. Uit het gesprek kunnen we 3 belangrijke lessen trekken:

1. Begin klein, begin een stadstuin
Begin met een community garden, hét klassieke voorbeeld van commons in de stad. Het is een van de kleinschaligste vormen van collectieve actie en partnerschap, maar volgens Iaione de perfecte plek om te beginnen. Een laagdrempelige kans om samenwerkingen aan te gaan en betrouwbaarheid te tonen. Pas als je weet dat je in een stadstuin kunt samenwerken, weet je dat je klaar bent voor het grotere werk.

2. Het is een ronde tafel.
Overheden moeten het idee dat beleid top-down of bottom-up moet gebeuren loslaten. Succesvolle co-creatie kan alleen ontstaan als plannen vanuit de samenwerking worden benaderd. Iaione: “We need to talk about circular, horizontal approaches.” Sociale innovators, publieke autoriteiten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten zitten samen om een ronde tafel, waar elke partij in dezelfde mate eigenaar is van de commons.

3. Het gaat om geld en macht.
Binnen de commons heeft iedereen evenveel zeggenschap. Het draait om economische inclusiviteit. Maar de commons creëren ook waarde. Het is meer dan delen wat er al is. Het draait om het creëren van nieuwe sociale, economische en politieke waarde en rijkdom.

CID-Café: Hubs

Mei 2018
Sprekers
Brian Gharibiaan (Co-founder Hague Tech)
Jill Wilkinson (Directeur Humanity Hub)
Yvette Govaart (Projectleider Blue City)
Sabrina Lindemann (Projectleider Resource City)

Samenvatting
Hubs en netwerken spelen een cruciale rol in de economische aantrekkingskracht van het CID. Het zijn broedplaatsen van startups en scale-ups en dragen bij aan de innovatiekracht van het CID en de stad Den Haag.

In het tweede CID-Café hebben we met spelers uit het CID zelf stil gestaan bij de vraag wat hubs de stad Den Haag te bieden hebben. Uitgebreid is gesproken over de innovatiekracht van hubs. Vraagtekens werden geplaatst bij hoe ‘onverwacht’ de interacties zijn die plaats vinden binnen een dergelijke hub. Duidelijk is echter wel dat hubs zorgen voor innovatie en zo bij dragen aan de economie van een stad.

Eerste CID-Café: Sociaal inclusief CID: Maatschappelijke betrokkenheid in de praktijk

April 2018
Sprekers
Michiel Dekkers (CEO I-did)
Sander van der Wolf (Directeur VORM)
Gert-Willem van Mourik (Gemeente Den Haag)
Menno Weverling (CEO Wecerling)

Samenvatting
Een eerste CID-Café waar we met de tafelgasten hebben gesproken over sociaal ondernemerschap. Wat zijn de succesfactoren voor een gunstig economische klimaat voor sociaal ondernemers en wat is er volgens een sociaal ondernemer belangrijk? Zaken als de welwillendheid van de markt blijkt een belangrijke factor te zijn. In tijden van economische groei investeert men graag in sociale doelen en duurzaamheid maar in tijden van crisis ziet de wereld er anders uit. Verder is gebleken dat de rol van de gemeente belangrijk is om sociale ondernemers op weg te helpen maar dat het ook hier gaat om ondernemers en zij op gegeven moment op eigen benen moeten en willen staan. Verder werd onder andere gesproken over de complexiteit van het doorberekenen van sociale opbrengst en wat je als investeerder moet doen om ruimte voor sociale inclusiviteit mogelijk te maken?