5 onderzoeks­voorstellen Central Innovation District (CID) krijgen subsidie

Nieuws – 2 juli 2018

De gemeente riep onderzoekers op om met een voorstel te komen voor een innovatief onderzoeksproject. De innovatieve onderzoeksprojecten moeten een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis over het CID. Van de 27 inzendingen krijgen er 5 een stimuleringssubsidie.

De gemeente ziet in het gebied tussen en rondom de 3 treinstations kansen voor innovatie: het Central Innovation District (CID). Onderzoekers, docenten, promovendi en ambtenaren met een innovatief onderzoeksproject konden een voorstel insturen voor de Challenge Kennisontwikkeling. Voorwaarde was dat het voorstel aansloot bij in ieder geval 1 van de 3 onderzoeksthema’s: modern bestuur, een inclusieve stad en een duurzame stad.

Stimuleringssubsidie voor 5 beste voorstellen

De gemeente ontving 27 inzendingen, 10 inzenders mochten hun plan presenteren aan de jury. Uiteindelijk krijgen de volgende 5 projecten een stimuleringssubsidie van elk € 25.000:

eHealth Living Lab Cluster, Haagse Hogeschool en Technische Universiteit Delft

Plek waarin inwoners, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, leveranciers, kennisinstellingen en de gemeente samenwerken aan innovatieve zorgtechnologie. Met als doel om Hagenaars te helpen prettig, veilig en gezond in hun eigen huis te blijven wonen.

Metabolism of Cities Hackathon, Universiteit Leiden

Hackathon voor en van ontwikkelaars waarbij gemeentelijke en andere data worden gecombineerd. Het resultaat is een kennisplatform voor de gemeente én andere geïnteresseerden.

Tailoring participatory budgeting for The Hague, Universiteit Leiden

Bij burgerbegrotingen beslissen burgers zelf hoe het gemeentelijk budget wordt besteed. Publieke uitgaven worden besproken en prioriteiten worden bepaald. Onderzocht wordt of en hoe deze vorm van directe democratie kan werken voor de stad Den Haag.

The Hague going2Zero, Universiteit Leiden

Het ontwikkelen van een serious game Going2Zero, op het gebied van duurzaamheid afgestemd op de Haagse situatie. De game bootst het inzetten van nieuwe energiesystemen na, inclusief de rollen van belanghebbenden en de overheid.

WASTED: exploring food citizenship as urban resilience, Universiteit Leiden

Studie die onderzoekt hoe Nederlandse paspoorthouders, statushouders en expats aankijken tegen voedselverspilling en wat zij doen om voedselverspilling te verminderen.

Jury blij met ‘zachte kant’

De jury was blij met de insteek van de innovatieve voorstellen:

De onderzoeksprojecten gaan niet over de ‘harde’ kant van wetenschap en innovatie, maar over de ‘zachte’ menselijke kant die nodig is om innovaties maatschappelijk en economisch te laten landen.

Later dit jaar worden de 1e resultaten gepresenteerd tijdens het CID festival. De datum van het festival wordt nog bekendgemaakt.