Opgave CID

Wereldwijd groeien steden. Dit geldt ook voor Den Haag. We verwachten de komende 20 jaar 100.000 nieuwe inwoners, waarvan 40.000 in het Central Innovation District (CID). Het gebied tussen en rondom de stations Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI. Dat betekent een verdubbeling van het huidig aantal inwoners en woningen hier. Deze mensen hebben een bestaansbasis nodig: woningen, werkgelegenheid en voorzieningen. Dat betekent naar schatting ten minste 25.000 nieuwe banen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld mobiliteit, leefbaarheid of inclusiviteit.

Bij het creëren van die bestaansbasis moet bovendien rekening worden gehouden met de economie van morgen, een inclusieve en gedigitaliseerde economie. Gedreven vanuit steden verplaatst economische vernieuwing zich meer en meer van buitenstedelijke campussen naar binnenstedelijke interactiemilieus. Hier versterken wonen, werken en recreëren elkaar.

Door de groeiopgave te verbinden aan deze economische veranderingen kunnen we de groei voor ons laten werken. Maken we van een uitdaging een kans. Maar daar is wel richting en samenwerking voor nodig. De CID-Agenda brengt die richting en vormt een vetrekpunt voor samenwerking. Samenwerken aan de ontwikkeling van een internationaal competitief economisch hart waar heel Den Haag en toekomstige generaties van profiteren.

Nieuws 5 november 2018

Deelsessies CID-conferentie: Kansen voor Nieuw Den Haag bekend

Donderdag 1 november hebben alle mensen die zich ooit hebben aangemeld voor de CID-nieuwsbrief de uitnodiging voor de CID conferentie Kansen voor Nieuw Den Haag ontvangen.

Nieuws 10 oktober 2018

Bruce Katz te gast bij het CID-Café

Afgelopen 4 oktober bezocht Bruce Katz het CID. Katz is expert op het gebied van stedelijk leiderschap en politieke en economische innovatie en vooraanstaand spreker en auteur op het gebied van de groeiende rol van steden.

Nieuws 25 september 2018

CID Graffiti

Eind augustus is een kunstwerk met daarop de skyline van het CID onthuld door wethouder Robert van Asten. Het kunstwerk van Erwin Verkade van 40m2 is te zien op de toegangspoort van SoZa.

Nieuws 2 juli 2018

5 onderzoeks­voorstellen Central Innovation District (CID) krijgen subsidie

De gemeente riep onderzoekers op om met een voorstel te komen voor een innovatief onderzoeksproject. De innovatieve onderzoeksprojecten moeten een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis over het CID. Van de 27 inzendingen krijgen er 5 een stimuleringssubsidie.

“CID heeft grote ambities ten aanzien van duurzaamheid en ik hoop dat het een broedplaats wordt voor talent en kennis. De initiatieven die daaruit voortkomen dragen bij aan het verduurzamen van de gemeente Den Haag.”
– Annemarie van Doorn
Directeur, Dutch Green Building Council
“Het CID biedt unieke kansen voor Den Haag om het woningaanbod toekomstbestendig te maken. De verbinding van geïsoleerde woongebieden tot een aantrekkelijk woonmilieu. Een inclusief woongebied dat een afspiegeling is van Haagse bevolking. Koploper worden in het verduurzamen van de woningvoorraad. Kortom: een spannend en veelzijdig verblijfsmilieu.”
– Peter Boelhouwer
Hoogleraar Housing systems, TU Delft

Social feed

CIDdenhaag10 hours ago
Kunnen we in de toekomst complete transplantatieorganen maken in het lab? Hoe kunnen we in de toekomst nog beter leugens, fraude en ander bedrog detecteren? Kom naar https://t.co/utUE3KI307 op 18/12 voor antwoorden op deze en nog meer vragen over de...
CID Den Haag4 days ago
・・・ Repost @erwin_verkade . Erwin Verkade painting the iconic buildings from the Central Innovation District (CID) live for a @ciddenhaag entrepreneurs gathering. __________ #thehague #CID #centralinnovationdistrict #streetart <a...
CIDdenhaag5 days ago
UNStudio ontwerpt City of the Future for Den Haag, hoog boven huidige treinsporen in @CIDdenhaag. Inspirerend! https://t.co/ILkeqfJMDm https://t.co/Eeg2E2jimr
CIDdenhaag6 days ago
Burgemeester @PaulineKrikke van @GemeenteDenHaag in @FD_Nieuws over meer investeren in het OV in de @Metropoolregio https://t.co/HraNJ6P4YV
CIDdenhaag6 days ago
DE UITKOMSTEN - ONTWERPVISIES 5 GROTE STEDEN - 2040. Door ontwerpteams, gemeenten en 'n netwerk aan betrokken experts. De 5 testlocaties van 1×1 km in: - Amsterdam - Rotterdam - Den Haag ( <a...
CID Den Haag2 weeks ago
Startsein CIDcity door wethouder @richarddemos Bouw je eigen CID via www.ciddenhaag.nl/CIDcity #ookditishetcid #denhaag #nieuwdenhaag #kansen #creeren
CID Den Haag2 weeks ago
Sessies en presentaties door partners uit het CID volop aan de gang #cidconferentie #denhaag #ookditishetcid