Opgave CID

Wereldwijd groeien steden. Dit geldt ook voor Den Haag. We verwachten de komende 20 jaar 100.000 nieuwe inwoners, waarvan 40.000 in het Central Innovation District (CID). Het gebied tussen en rondom de stations Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI. Dat betekent een verdubbeling van het huidig aantal inwoners en woningen hier. Deze mensen hebben een bestaansbasis nodig: woningen, werkgelegenheid en voorzieningen. Dat betekent naar schatting ten minste 25.000 nieuwe banen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld mobiliteit, leefbaarheid of inclusiviteit.

Bij het creëren van die bestaansbasis moet bovendien rekening worden gehouden met de economie van morgen, een inclusieve en gedigitaliseerde economie. Gedreven vanuit steden verplaatst economische vernieuwing zich meer en meer van buitenstedelijke campussen naar binnenstedelijke interactiemilieus. Hier versterken wonen, werken en recreëren elkaar.

Door de groeiopgave te verbinden aan deze economische veranderingen kunnen we de groei voor ons laten werken. Maken we van een uitdaging een kans. Maar daar is wel richting en samenwerking voor nodig. De CID-Agenda brengt die richting en vormt een vetrekpunt voor samenwerking. Samenwerken aan de ontwikkeling van een internationaal competitief economisch hart waar heel Den Haag en toekomstige generaties van profiteren.

Nieuws 12 maart 2019

Samenwerking QuTech en partners CID weer stapje verder

Tijdens van het CID-Café van januari over Quantum Internet en 5G, is de behoefte ontstaan om verdere mogelijkheden tot samenwerking nader te verkennen. Gisteren hebben daarom vertegenwoordigers  van The Hague Tech, Innovation Quarter, gemeente Den Haag en HSD een bezoek aan QuTech gebracht. Op de campus van de TU Delft werden de ontwikkelingen en plannen […]

Nieuws 11 februari 2019

Groenblauwe ambities van het CID

50 deskundigen op het gebied klimaatadaptief natuurinclusief bouwen ontwikkelen en beheren kwamen vandaag bijeen in Binck Rooftop om de groenblauwe ambities van het CID te promoten en te ondersteunen met adviezen. Men heeft er zin in om deze ambities verder te brengen. Groen en blauw van grote structuren tot in de haarvaten van gebouwen. Inspirerende […]

Nieuws 12 december 2018

Impuls aan innovatie in het Central Innovation District

Tijdens de CID-Conferentie Kansen voor Nieuw Den Haag op donderdag 29 november 2018 kondigde wethouder Saskia Bruines van Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal de CID Innovatie Challenge aan. Met deze uitdaging doet de gemeente Den Haag een oproep aan de stad om de komende jaren nieuwe, innovatieve projecten te ontwikkelen. Op deze manier wordt een extra […]

Nieuws 5 november 2018

Deelsessies CID-conferentie: Kansen voor Nieuw Den Haag bekend

Donderdag 1 november hebben alle mensen die zich ooit hebben aangemeld voor de CID-nieuwsbrief de uitnodiging voor de CID conferentie Kansen voor Nieuw Den Haag ontvangen.

“CID heeft grote ambities ten aanzien van duurzaamheid en ik hoop dat het een broedplaats wordt voor talent en kennis. De initiatieven die daaruit voortkomen dragen bij aan het verduurzamen van de gemeente Den Haag.”
– Annemarie van Doorn
Directeur, Dutch Green Building Council
“Het CID biedt unieke kansen voor Den Haag om het woningaanbod toekomstbestendig te maken. De verbinding van geïsoleerde woongebieden tot een aantrekkelijk woonmilieu. Een inclusief woongebied dat een afspiegeling is van Haagse bevolking. Koploper worden in het verduurzamen van de woningvoorraad. Kortom: een spannend en veelzijdig verblijfsmilieu.”
– Peter Boelhouwer
Hoogleraar Housing systems, TU Delft

Social feed

CID Den Haag10 hours ago
CID Den Haag1 day ago
CIDdenhaag2 days ago
Actueel: oproep Centre for Sustainability in Den Haag: https://t.co/lti4fzGgC1
CIDdenhaag2 days ago
Kom ook naar YOUNG, HAPPY & SUCCESSFUL - CAREER IN TECH & SECURITY - 28 MARCH bij @The_Hague_Tech georganiseerd door @YoungTheHague https://t.co/EtGy95VXj8
CIDdenhaag2 days ago
Samen met InnovationQuarter, TNO, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland is #MRDH in 2018 een stimuleringsprogramma voor de slimme maakindustrie begonnen. Ondernemers kunnen nog steeds hieraan meedoen. https://t.co/VpdeiR9fab
CIDdenhaag2 days ago
In @ADDenHaag de Haagse hoogbouw rond stations @NS_online met @BoudewijnRevis https://t.co/9IjQXebp5t
CID Den Haag3 weeks ago
Wat zijn er toch veel toffe projecten in Den Haag. Vanochtend op bezoek bij #newfarm #trustwoodpartners @haagzezwam #denhaag #verticalfarming #innovatie #070